Nekaj zgodovine

Ernest Solvay

Že v davnih časih je človek uporabljal sodo bikarbono (kemijsko NaHCO3 – natrijev hidrogenkarbonat) ter njeno tesno sorodnico sodo (imenovano tudi “pralna soda”, kemijsko Na2CO3 – natrijev karbonat).

Pridobival ju je iz rastlinskega pepela, ki je zmes natrijevega in kalijevega karbonata. Še naše (pra)babice so rastlinski pepel uporabljale za pranje perila. V starem Egiptu so naravno mešanico sode bikarbone in (pralne) sode (imenovane natron) uporabljali v procesu barvanja in čiščenja tkanin, izdelavi stekla ter proizvodnji mila pa tudi v postopkih balzamiranja.

Tekom stoletij je uporaba sode bikarbone in (pralne) sode naraščala, naravni viri teh surovin pa sčasoma niso več zadostovali za pokritje vseh potreb. A trajalo je vse do konca 18. stoletja, ko je Francoz Nicolas Leblanc razvil prvi industrijsko uporaben postopek za proizvodnjo (pralne) sode iz (kuhinjske) soli (NaCl), žveplove kisline, premoga in apnenca. Težave tega ti. Leblancovega procesa so bile velika količina nevarnih stranskih produktov, ki so nastajali v procesu ter visoke temperature, potrebne za njegovo izvedbo.

Leta 1863 je belgijski kemik Ernest Solvay iznašel ekonomsko in ekološko primernejši proces za proizvodnjo (pralne) sode in sode bikarbone iz (kuhinjske) soli in apnenca. Ta ti. Solvayev proces ne potrebuje več visokih temperatur, edini stranski produkt pa je kalcijev klorid (CaCl2), ki ga med drugim s pridom uporabljamo za preprečevanje poledice v času zime.

Solvayev proces je zaradi svojih številnih prednosti kmalu popolnoma izrinil Leblancovega. V manj kot dvajsetih letih od njegove iznajdbe je v Franciji, Nemčiji, Angliji, Združenih državah Amerike, Avstriji in Rusiji obratovalo že preko 20 tovarn za proizvodnjo (pralne) sode po tem postopku. Solvayev proces ostaja še dandanes, po 150-ih letih od njegove iznajdbe, vodilni svetovni postopek za proizvodnjo (pralne) sode in sode bikarbone. Stoletje in pol dolgo tesno povezavo med (pralno) sodo in Solvayevim procesom najbolje ilustrira dejstvo, da se v mnogih deželah sveta za (pralno) sodo uporablja kar izraz “soda Solvay”.

Podjetje Solvay, ki nosi ime iznajditelja postopka za proizvodnjo (pralne) sode in sode bikarbone, se je v vsem tem času razvilo v eno izmed vodilnih svetovnih kemijskih in farmacevtskih skupin. Ostaja pa zvesto tudi svojim koreninam, saj je še vedno tudi največji svetovni proizvajalec (pralne) sode in sode bikarbone.